medline
Una de les eines més potent i actualitzada per buscar informació Biomèdica la trobareu a la web Medline/PubMed (Entrez) de la US Nacional Library of Medicine. El servei que ofereix aquesta web és totalment gratuït i contínuament s'està actualitzant. A través del Medline podeu buscar informació sobre la cèl·lula ha estat publicada en llibres de text. Al tutorial "Llibres Entrez Medline/PubMed" hi trobareu les pautes a seguir per utilitzar aquesta eina de PubMed.
joan ribera
   
     
     
           
 
Microscopy for the Teaching Laboratory