Diapositives de les classes teòriques
 
 
Introducció
Tema 1
Tema 2-I
Tema 3
Tema 4-I
Tema 4-II
Tema 5
Tema 6
Tema 7
Tema 8
Tema 9
Temes 10-12
Adhesió cel.lular i butllofes
Diapositives dels seminaris
Seminari 4
Seminari 6
Tutoria tema VII