.
         
La varietat de formes en què es manifesta la vida i la seva complexitat tant morfològica com funcional són el resultat del lent i ininterromput procés de l'evolució. Durant aquest procés s'han anat establint i mantenint  aquelles estructures i mecanismes que són fonamentals pels éssers vius. Cal tenir en compte que, malgrat la seva complexitat, els éssers vius comparteixen un pla mestre d'organització morfo-funcional en el qual  la cèl·lula constitueix el sistema organitzat més simple. La cèl·lula és la portadora de les funcions vitals i constitueix la unitat anatòmica i fisiològica de la vida