Aprenentatge guiat

 

Què és la queratina?

Quins elements cèl.lulars formen les queratines?

Totes les cèl.lules de l'epidermis tenen el mateix tipus queratina?

Quin paper té la queratina ala pell?

 

Autoaprenentatge.
Autoavaluació