Aprenentatge guiat

 

Què és la MEC?

Que és el col.lagen?

Hi han altres proteïnes a la MEC?

Què és la làmina basal?

Autoaprenentatge.
Autoavaluació